QUAD 303S

303:an lät endast på en kanal och det fanns misstankar om att den hade bränt några transistorer, men så var inte fallet.

Felsökningen börjar

  1. Kopplar slutsteget i serie med en glödlampa, som kommer att begränsa strömmen i fall det är en kortslutningen inne i slutsteget. Kortslutningen kommer då att visa sig genom att glödlampan lyser intensivt.
  2. Glödlampan lyser intensivt några sekunder i början för att sedan dimma ned till svagt glödande ljus. Då är det i alla fall ingen kortslutning inne i slutsteget, vilket skulle brännat säkringar och möjligen fler komponenter.
  3. Nästa steg är att lyfta på locket och ta bort det obligatoriska dammet.

Slutsteget någorlunda rengjort sett från ovan.

5. Av med botten och fäll ut de mycket service vänliga korten för h/v kanal samt strömregleringen.

6. Nästa steg är att avgöra vad som är höger och vänster kanalkort. Enklast är att koppla in högtalarna och peta med ett litet motstånd på ingångarna på korten. Dessa består här av en jordfläta och en signal.

7. Nu när höger och vänster kanal är identifierade, blir nästa steg att jämföra volt om kommer in till respektive kanal. Det visar sig att den trasiga kanalen (vänster) har ca 1/2 så många volt som höger. Spänande 🙂

8. Nu blir det att följa de etsade ledarna på korten från komponent till komponent och se vart det skiljer sig mellan korten och anteckna.

9. Efter att mätt mig igenom bägge korten, så kunde jag konstatera att en kondensator på 220uf hade gett upp på det vänstra kortet och för att framtidssäkra båda korten så byttes ytterligare ett antal kondensatorer på bägge korten.

Mes nya fräscha kondensatorer fungerar nu bägge kanalerna.

10. Kvar att göra är nu att justera ingångsspänningen till de 67v som det skall vara, justera bias till ca 8mv. Och till sist koppla upp 8Ohms motstånd och skicka in en signal som läses av på oscilloskopet.

Ett perfekt resultat exakt samma värde på bägge kanalerna, samt jämna fina kurvor som kommer att klippa på samma nivå (runt 40watt).

Härligt rörlikt ljud ur detta äldre slutsteg, som får en extra knuff av att styras med ett billigt och enkelt rörförsteg.

Lämna ett svar